[Banner]

posted on 14 Jan 2011 13:26 by saleechan

 

ในนี้เป็นหน้ารวบรวมแบนเนอร์ของเราค่ะ

http://i278.photobucket.com/albums/kk85/popoipoi/ze-ex.jpg

สำหรับใครที่ใช้ไฟล์ชื่อรูปนี้ด้านบนรูปแบนเนอร์จะเปลี่ยนเรื่อยๆตามใจอารมณ์ของเรานะคะฮา
แต่สำหรับด้านล่างนี้รูปจะไม่เปลี่ยนนะคะใครชอบรูปไหนก็เลือกเอาด้านล่างได้เลย


 

★๐Zerellenz๐★ View my profile